حضور پرشور اعضای قرارگاه بشری در راهپیمایی 13 آبان

اعضای قرارگاه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خواهران بندرانزلی (بشری) همراه با سایر دانش آموزان در راهپیمایی 13 آبان حضور پیدا کردند.

تصاویر