قرارگاه همفکری مدیران و معاونین پرورشی مدارس در رشت تشکیل خواهد شد.

قرارگاه مشورتی مدیران و معاونین پرورشی مدارس جهت تسهیل ارتباط با مدارس و تسریع مسیر فعالیت مسئولین انجمن های اسلامی مدارس در شهر رشت تشکیل می شود. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، "مرتضی هاشمی نسب" مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رشت، با بیان این خبر گفت: فعالیت دانش آموزان در تشکل های دانش آموزی تنها با همکاری مدیران و معاونین پرورشی مدارس محقق می گردد که این مسئله مستلزم نظارت و راهبری اولیای مدارس بر دانش آموزان فعال در این تشکل ها می باشد.

وی تشکیل قرارگاه مشورتی مدیران و معاونین پرورشی مدارس را اولین گام برای فراهم سازی این هدف عنوان و اذعان کرد: در این قرارگاه به صورت منظم برنامه های اتحادیه برای مدیران و معاونین پرورشی مدارس تشریح و تبیین می گردد و از نقطه نظرات این عزیزان بهره خواهیم برد.