خادمی اعضای فارغ التحصیل اتحادیه انجمن اسلامی در موکب قافله ی عاشقی شهرستان بندر انزلی

جمعی از اعضای فارغ التحصیلان اتحادیه انجمن اسلامی  دانش آموزان دختر شهرستان بندر انزلی در دهه اول محرم در موکب قافله ی عاشقی این شهرستان توفیق خادمی پیدا کردند. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، جمعی از اعضای فارغ التحصیلان اتحادیه انجمن اسلامی  دانش آموزان دختر شهرستان بندر انزلی در دهه اول محرم در موکب قافله ی عاشقی این شهرستان توفیق خادمی پیدا کردند.

شایان ذکر است استقبال از پرچم حرم حضرت زینب نوسط اعضای انجمن اسلامی در موکب قافله عاشقی ین شهرستان صورت پذیرفت.

تصاویر