آزمون کتاب اعترافات غلامان در قرارگاه دختران رشت برگزار شد.

آزمون کتاب اعترافات غلامان در قرارگاه دانش آموزی دختران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان رشت برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه و در راستای اجرای طرح کندوی کتاب، از محتوای کتاب اعترافات غلامان آزمون برگزار شد.

شایان ذکر است كتاب "اعترافات غلامان" از زبان غلامان جنگي بني عباس و مأمون روايت مي شود که حكايت آوردن امام رضا(ع) از مدينه به مرو است.