تقدیر از نمایشگاه مدرسه انقلاب انجمن اسلامی دبیرستان توحید رشت در دوازدهمین کنگره سراسری اتحادیه:

همزمان با اولین روز برگزاری دوازهمین کنگره سراسری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، در آئین تقدیر از برگزیدگان جشنواره نمایشگاه‌های دانش‌آموزی مدرسه انقلاب سال تحصیلی 94-95، در بخش ویژه که به عنوان کارنامه سیاه پهلوی طرح گردیده بود، نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان توحید شهرستان رشت به عنوان برتر از این بخش معرفی و از خانم زهرا تقی زاده "مسئول انجمن اسلامی" تقدیر شد.