گزارش تصویری پویش فرزندان رمضان المبارک

پویش فرزندان رمضان المبارک با شعار ما را از تحریم نترسانید ما فرزندان رمضان هستیم همزمان با روز جهانی قدس در رشت برگزار شد.

تصاویر پویش - سری اول

تصاویر پویش - سری دوم