دیدار مسئول اتحادیه شهرستان رشت با امام جمعه، بخشدار و رئیس آموزش و پرورش منطقه خشکبیجار

مرتضی هاشمی نسب "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رشت" در روز دوشنبه 31 خرداد 95 با حضور در منطقه خشکبیجار بصورت جداگانه با امام جمعه، بخشدار و رئیس آموزش و پرورش این منطقه دیدار و گفت و گو کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، مرتضی هاشمی نسب در دیدارهای جداگانه ای با امام جمعه، بخشدار و رئیس آموزش و پرورش منطقه خشکبیجار درخصوص تأسیس دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در این منطقه گفت و گو کرد.

حاج آقای صفری "امام جمعه خشکبیجار" در این دیدار با بیان اینکه آموزش و پرورش مهمترین سازمان در راستای شکل گیری شخصیت جامعه است، افزود: انجام هرگونه فعالیت برای دانش آموزان در راستای تربیت جوان طراز انقلاب اسلامی مهم و ضروری است.

رحیمعلی محمدنزاد "بخشدار خشکبیجار" نیز با بیان اینکه من خودم سالها توفیق خدمت در اتحادیه را داشته ام و با آن آشنایی دارم، افزود: آزمونهای آینده سازان برای قشر طبقه های متوسط و پایین جامعه در روستاها مفید است و با قدرت تمام نسبت به شکل گیری اتحادیه در این منطقه حمایت و پشتیبانی می کنم.

هادی علیجانی "رئیس آموزش و پرورش منطقه خشکبیجار" نیز اتحادیه را کمک کار بزرگ معاونت پرورشی دانست و بهره بردن از نخبه های دانش آموز در رأس کارهای اتحادیه را خواستار شد.