اولین جلسه خیمه معرفت قرارگاه خواهران رشت در ماه مبارک رمضان

اولین جلسه خیمه معرفت قرارگاه خواهران رشت در ماه مبارک رمضان در روز پنجشنبه 20 خرداد 95 در ساختمان شهید نوروزی این شهرستان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، در این جلسه ضمن بیان مطالبی درخصوص ماه مبارک رمضان و روزه داری توسط مربی قرارگاه، برنامه های تابستان برای مسئولین انجمن اسلامی تشریح و تبیین گردید.