اولین جلسه قرارگاهی خواهران رشت در سال 95 برگزار شد.

اولین جلسه قرارگاهی خواهران رشت در سال 95 با حضور خانم فلاح پور از زنان مجاهد و خواهر شهیدان فلاح پور در روز پنجشنبه 19 فروردین 1395 برگزار شد. ادامه خبر

در این جلسه خانم فلاح پور ضمن بیان خاطراتی از دو برادر شهید و همچنین حضور خود در مبارزات انقلابی و دفاع مقدس بر ادامه دادن راه شهدا توسط دانش آموزان تأکید کرد و افزود: نگذاریم که درخت باربر و پر ثمر این انقلاب که با خون شهدا آبیاری گردیده، آسیب ببیند.

گفتنی است در این جلسه دانش آموزان در قالب اجرای طرح لشگر فرشتگان با روند مصاحبه آشنا شدند.