آزمون کتبی مفاهیم سوره انسان، همزمان با سایر شهرستان های استان در رشت برگزار شد.

آزمون کتبی مفاهیم سوره انسان، همزمان با قرارگاه های دانش آموزی دخترانه سایر شهرستان های استان در رشت برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، آزمون کتبی مفاهیم سوره انسان همزمان با قرارگاه های دانش آموزی دخترانه سایر شهرستان های استان با شرکت سی و دو نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم عضو انجمن اسلامی رشت در روز جمعه 30 بهمن ماه 1394 در دفتر اتحادیه خواهران این شهرستان (ساختمان شهید نوروزی) برگزار شد.