فرماندار رشت: اعتقاد ما به واگذاری کارها به تشکل های فرهنگی است.

دکتر سید عیسی مهدوی "فرماندار رشت" در جلسه دیدار با کادر ستاد اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان که جهت معارفه مدیر جدید اتحادیه این شهرستان برگزار شد، گفت: اعتقاد مجموعه فرمانداری شهرستان رشت این است که واگذاری فعالیت ها و برنامه ها به تشکل های فرهنگی موجب از بین رفت موانع بوروکراسی اداری شده و اثرات مطلوبی دارد. ادامه خبر
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، دکتر مهدوی در دیدار کادر ستادی اتحادیه استان با اشاره به اینکه تشکل انقلابی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در شورای آموزش و پرورش نقش مثبت و بسزایی داشته افزود: حضور کادر جوان مؤمن و انقلابی در این تشکل باعث شده که ضمن ارتباط مؤثر با دانش آموزان به خوبی از مسئولیت سنگین خود برآیند.
فرماندار رشت ضمن ابراز خرسندی از اجرای برنامه های موفق با این تشکل انقلابی تأکید کرد همچنان علاقمند ادامه ی این تعامل مثبت هستیم.
منا ابروفراخ "معاون امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان رشت" نیز در این نشست بر برنامه ریزی و اجرای برنامه های مشترک فرهنگی تأکید کرد.