دیدار اعضای قرارگاه بشری بندرانزلی با خانواده شهید حجت شیخ محبوبی

اعضای قرارگاه بشری بندرانزلی در روز دوشنبه 11 آبانماه با حضور در منزل شهید حجت شیخ محبوبی، با خانواده ایشان دیدار کردند.

تصاویر