اجرای طرح درخت شکوفایی به همت انجمن اسلامی دبیرستان شهید مدنی لنگرود

طرح درخت شکوفایی به همت انجمن اسلامی دبیرستان شهید مدنی شهرستان لنگرود به اجرا درآمد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، اعضای انجمن اسلامی دبیرستان شهید مدنی لنگرود جهت آشنایی دانش آموزان مدرسه با این تشکل و ایجاد انگیزه جهت عضویت افراد، طرح درخت شکوفایی را در مدرسه خود اجرا نمودند.

در این طرح کاغذهایی بر روی شاخه های درخت داخل حیاط مدرسه آویزان گردید که بر روی هریک مطالبی درخصوص اهداف و برنامه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان نقش بسته بود.

تصاویر