برگزاری دعای عرفه در هنرستان شرف

دعای پرفیض عرفه در روز چهارشنبه اول مهرماه 94، به همت اعضای انجمن اسلامی هنرستان شرف بندرانزلی در نمازخانه این دبیرستان برگزار گردید.