جشن میلاد امام هادی(ع) در دبیرستان کدیور فومن برگزار شد.

انجمن اسلامی دبیرستان شهید محمدرضا کدیور شهرستان فومن به مناسبت میلاد امام هادی(ع) اقدام به برگزاری مراسم جشن نمود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، انجمن اسلامی دبیرستان شهید محمدرضا کدیور در روز سه شنبه 7 مهرماه 1394 جشن میلاد امام هادی(ع) را در این مدرسه برگزار نمود.

تصاویر