نشست تخصصی بررسی عضویابی هدفمند قرارگاه برادران شهرستان صومعه سرا برگزار گردید.

جلسه تخصصی بررسی عضویابی هدفمند قرارگاه برادران شهرستان صومعه سرا در روز یکشنبه 31 خرداد 94 در دفتر مرکزی اتحادیه استان، با حضور مسئول و معاون برادران اتحادیه استان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، جلسه تخصصی برسی عضویابی هدفمند قرارگاه پسرانه شهرستان صومعه سرا با حضور اورنگ شاهمارپور "معاون برادران اتحادیه استان"، محمد حقی "مسئول اتحادیه شهرستان صومعه سرا" و پیمان حبیبی "مربی قرارگاه برادران شهرستان صومعه سرا" در دفتر مسئول اتحادیه استان برگزار گردید.

در این جلسه، پیمان حبیبی "مربی قرارگاه برادران صومعه سرا" گزارشی از اقدامات صورت گرفته پیرامون عضویابی هدفمند ارائه نمود.

در ادامه، اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه استان" مطالبات دفتر استان را از برنامه های اوقات فراغت تشریح کرد و افراد به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداختند.