جلسه تبادل نظر و بررسی پیرامون برنامه‌های سالانه استان گیلان برگزار گردید.

جلسه تبادل نظر و بررسی پیرامون برنامه‌های سالانه استان گیلان، با حضور مسئول و معاونان خواهر و برادر این استان در دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان گیلان، جلسه بررسی برنامه سالانه استان‌ گیلان با حضور مسئول و معاونان خواهر و برادر اتحادیه استان و شورای معاونین اتحادیه کشور در دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسه حاضران پیرامون برنامه پیشنهادی استان‌ گیلان، بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین پوشش حداکثری سیاست‌های سالانه اتحادیه و آشنایی با اولویت‌ها و اقتضائات استان در برنامه ارائه شده از مهمترین موضوعات مورد بحث در جلسه مذکور بوده است.