دومین نشست صمیمی مسئول اتحادیه استان با منتخبی از اعضای قرارگاه شهرستان رشت:

اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه استان" در روز یکشنبه 20 اردیبهشت 94 با منتخبین اعضای قرارگاه شهرستان رشت دیدار و گفتگو نمود. ادامه متن

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، نشست صمیمی مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان با جمعی از منتخبین اعضای قرارگاه دانش آموزی شهرستان رشت به منظور تشریح قرارگاه عملیات شهری و استانی در عصر روز یکشنبه 20 اردیبهشت 94 در ساختمان شهید نوروزی اتحادیه این شهرستان صورت پذیرفت.

لازم به ذکر است آرش محمودی "دبیر قرارگاه استان و عضو قرارگاه ملی" نیز در این جلسه حضور و مطالبی را درخصوص شرایط حضور و وظایف اعضای قرارگاه استان بیان کرد.

تصاویر