دیدار مسئول اتحادیه گیلان با مدیر آموزش و پرورش تالش:

مسئول اتحادیه گیلان با التفات منتظری "مدیر آموزش و پرورش شهرستان تالش" دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه استان" در روز دوشنبه 17 فروردین 94 باحضور در دفتر  منتظری "مدیر آموزش و پرورش تالش" با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار بر ضرورت همدلی و همکاری برای تقویت روز افزون فعالیت اتحادیه و امور پرورشی تأکید کردند.