بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان امام علی(ع) لنگرود:

اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" امروز (سه شنبه 21 بهمن 93) از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان امام علی(ع) لنگرود بازدید نمود. ادامه متن

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" با حضور در دبیرستان امام علی(ع) لنگرود، ضمن بازدید از نمایشگاه مدرسه انقلاب با اعضای انجمن اسلامی این مدرسه دیدار و گفتگو نمود.

تصاویر