بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه های مدرسه انقلاب برادران لنگرود:

اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" امروز (سه شنبه 21 بهمن 93) از نمایشگاه های مدرسه انقلاب مدارس پسرانه لنگرود بازدید نمود. ادامه متن

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" با حضور در دبیرستان های ابن سینا و شهید املاکی لنگرود، ضمن بازدید از نمایشگاه های مدرسه انقلاب با اعضای انجمن اسلامی این مدارس دیدار و گفتگو نمود.

شایان ذکر است سخنرانی در جمع دانش آموزان دبیرستان شهید املاکی از برنامه های این بازدید بود.

تصاویر