بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه های مدرسه انقلاب خواهران رودسر:

اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" امروز (سه شنبه 21 بهمن 93) از نمایشگاه های مدرسه انقلاب مدارس دخترانه رودسر بازدید نمود. ادامه متن

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" با حضور در دبیرستان های حجاب و رضازاده رودسر، ضمن بازدید از نمایشگاه های مدرسه انقلاب با اعضای انجمن اسلامی این مدارس دیدار و گفتگو نمود.

تصاویر