بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه های مدرسه انقلاب برادران رودسر:

اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" امروز (سه شنبه 21 بهمن 93) از نمایشگاه های مدرسه انقلاب مدارس پسرانه رودسر بازدید نمود. ادامه متن

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" با حضور در دبیرستان های شهید بهشتی و دکتر شریعتی رودسر، ضمن بازدید از نمایشگاه های مدرسه انقلاب با اعضای انجمن اسلامی این مدارس دیدار و گفتگو نمود.

شرکت در جشن پیروزی انقلاب اسلامی دبیرستان دکتر شریعتی و تقدیر از فعالین انجمن اسلامی آن مدرسه از دیگر برنامه های بازدید بود.

تصاویر