بازدید مدیر توسعه شبکه برادران از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان حضرت خدیجه کبری(س) تالش

"حسین تاریخی" مدیر توسعه شبکه برادران اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در روز سه شنبه 14 بهمن ماه از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان حضرت خدیجه کبری(س) تالش بازدید کرد.

تصاویر