تقویم برنامه های (ویژه برادران) اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رضوانشهر در تابستان 1391

ماه

رديف

عنوان برنامه

زمان اجرا

حجم

مجري

تيـــــر

1

روز تبليغ واطلاع رسانی دينی

نيمه اول تيرماه

10نفر

سازمان تبليغات

2

ولادت حضرت امام حسين (ع)

نيمه اول تيرماه

30 نفر

سپاه پاسداران

3

ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

نيمه اول تيرماه

30نفر

اتحاديه انجمن های اسلامی

4

ولادت حضرت قائم

نيمه اول تيرماه

80نفر

اتحاديه انجمن های اسلامی

5

نشست مسئولين و جانشين انجمن هاي اسلامی  با مسئول اتحاديه شهرستان

نيمه اول تيرماه


14نفر

اتحاديه انجمن های اسلامی


مـــــرداد

6

ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)

نيمه اول مرداد

30نفر

اتحاديه انجمن های اسلامی


7

نشست مسئولين و جانشين انجمن های اسلامی  با مسئول اتحاديه شهرستان

نيمه اول مرداد

14نفر

اتحاديه انجمن های اسلامی


8

شهادت حضرت علی (ع)

نيمه دوم مرداد

100نفر

اتحاديه انجمن های اسلامی


9

محفل انس باقرآن

نيمه دوم مرداد

300نفر

سازمان تبليغات اسلامی

شهـريــــور

10

اردوي زيارتی وسياحتی

نيمه اول شهريور

30نفر

اتحاديه انجمن های اسلامی

11

نشست مسئولين با فرماندار

نيمه دوم شهريور

14نفر

اتحاديه انجمن های اسلامی