برگزاری کارگاه "مروجان فرهنگ نماز" به همت قرارگاه خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان لنگرود:

به منظور پاسداشت شعائر اسلامی کارگاه آموزشی "مروجان فرهنگ نماز" به مدت دو روز 26 و 27 آبان در نمازخانه دبیرستان شهید مفتح این شهرستان برگزار گردید. ادامه متن

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، در این کارگاه که اعضای انجمنهای اسلامی مدارس دختر شهرستان لنگرود حضور داشتند، آقای کیمیایی به ارائه مباحثی درخصوص شیوه های ترویج فرهنگ نمازخوانی در مدارس پرداخت. همچنین در این کارگاه کتابجه و سی دی های آموزشی نیز در بین افراد حاضر توزیع گردید.