گزارش تصوصری عملیات ملی محرم 93 و قرارگاه شهری

جهت مشاهده تصاویر اینجا کلیک نمایید.