در عزای زینت دوش نبی(ص):

مراسم در عزای زینت دوش نبی به همت قرارگاه گل نرگس اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان فومن در روز جمعه 9 آبان ماه مقارن با 6 محرم الحرام برگزار گردید.

تصاویر