دیدار جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانش آموزان رشت با مسئول اتحادیه استان پیرامون هیأت انصارالمهدی(عج)

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، قرارگاه عملیات شهری اتحادیه شهرستان رشت و جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانش آموزان مدارس این شهرستان با موضوع هیأت انصارالمهدی(عج) با مسئول اتحادیه استان دیدار نمودند. ادامه متن

در این دیدار بر برگزاری باشکوه تر و حضور منسجم تر دانش آموزان در هیأت انصارالمهدی(عج) تأکید و تصمیم گرفته شد دانش آموزان فعال تر از گذشته اجرای برنامه های هیأت را پیگیری نمایند.

تصاویر