برگزاری اردوی یکروزه اعضای قرارگاه برادران رشت به روستای خرمکش شفت:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اردوی یکروزه داخل استان به مقصد روستای خرمکش شفت به همت قرارگاه برادران شهرستان رشت در روز جمعه 14 شهریور باحضور اعضای این قرارگاه برگزار گردید.

گفتنی است کوهپیمایی و صعود به آبشار دودوزن، برگزاری مسابقه فوتبال سه جانبه، شنا از برنامه های این اردوی یکروزه بود.

تصاویر