برگزاری اردوی یکروزه به همت قرارگاه خواهران شهید املاکی و نجم المهدی:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، به همت قرارگاه های خواهران شهید املاکی شهرستان لنگرود و نجم المهدی شهرستان رودسر در روز سه شنبه 11 شهریور اردوی یکروزه به شهر خمام با حضور اعضای این قرارگاه ها برگزار گردید.