بازدید مسئول اتحادیه استان از قرارگاه شهید املاکی خوهران لنگرود:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، روز پنج شنبه 16 مردادماه، اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی استان" برای بازدید از قرارگاه سردار حسین املاکی (خواهران) شهرستان لنگرود و استماع پیشنهادات و نظرات مسئولین انجمن اسلامی مدارس در میان جمع اعضا حضور یافتند.