برگزاری ضیافت افطاری به همت قرارگاه برادران لنگرود:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، مراسم ضیافت افطاری به همت قرارگاه برادران اتحادیه لنگرود در عصر روز جمعه 3 مردادماه برگزار گردید.

شایان ذکر است در  حاشیه این ضیافت که مسئول اتحادیه استان و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان بنیز حضور داشتند، از فعالین برگزارکننده مدرسه انقلاب شهرستان تقدیر بعمل آمد.

تصاویر