بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه ثقلین شهرستان تالش:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان" از نمایشگاه ثقلین که به همت قرارگاه خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تالش برپا گردیده بازدید نمود. ادامه متن

جانعلی پور پس از بازدید نمایشگاه در نشست صمیمی با حضور معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان تالش و دست اندرکاران برپاکننده نمایشگاه حضور یافت.

این نمایشگاه دارای 14 غرفه و با هدف اثبات امامت و ولایت با توجه به آیات قرآن می باشد که دلیل نامگذاری آن نیز باتوجه به حدیث معروف رسول اکرم(ص) است.

شایان ذکر است این نمایشگاه از 16 رمضان المبارک در جنب شهرداری تالش - مدرسه سمیه برپاگردید و تا پایان ماه مبارک رمضان پذیرای بازدیدکنندگان می باشد.

تصاویر