یا حسن مجتبی(ع) ادرکنی.....

سلام ای کریم تراز کریم!

سلام ای آشنای کریم، بزرگزاده ی کریم، مهربان کریم!

سلام مزار بی چراغ، تربت بی زائر، بهشت گمشده!

سلام آتش فشان صبر، چشمان معصوم، بازوان مظلوم، شجاع معصوم!

ای کریم اهل بیت...... ادامه متن

حال این من و این وسعت بی حد و مرز لطف تو!

من غریب، تو هم غریب... اما نه، غربت من کجا و غریبی شما کجا؟! آخر شما غربت را هم از پدر به ارث برده ای و هم از مادر، مولای من!

 چگونه می شود؛ زینت شانه های پیامبر(ص) باشی.... خون علی(ع) و فاطمه(س) در رگ هایت جاری باشد، سید جوانان اهل بهشت باشی آن وقت این روزگار نامرد دل به عشقت نسپارد، امام مظلوم من!!!

مولا جان! با یاد تو دلها شکسته می شوند و با نام تو، اشک ها جاری!

تو را به دلهای  شکسته، تو را به اشک های جاری! ما را به جرعه ای زیارت بچشان.... که اشک هایمان نذر آستان توست...

ای خدای مجتبی(علیه السلام)! روح ما را به حلم، زیباترین فضیلت انسان بیارای، تا چشمه ای از تشیع مجتبوی در ما ظهور کند.

میلاد آن حضرت بر تمام شیفتگان و دوستان آن حضرت تبر یک و تهنیت باد.

قرارگاه آدینه نزدیک - خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان رشت