برگزاری اردوی یکروزه برادران رشت به آستانه اشرفیه

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اعضای منتخب قرارگاه های برادران رشت در روز پنجشنبه 19 تیرماه عازم آستانه اشرفیه شدند. ادامه متن

برگزاری خیمه معرفت، کرسی تلاوت، ضیافت افطار، جلسه توجیهی دبیر استان با منتخبین مسئولین انجمن های اسلامی مدارس رشت، نشست صمیمی مسئول اتحادیه استان با افراد و برگزاری مسابقه از برنامه های این اردوی یک روزه بود.

تصاویر