نشست صمیمی مسئول اتحادیه استان با 3 عضو قرارگاه عملیات استانی جهت عملیاتی کردن برنامه های تابستان:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اسماعیل جانعلی پور صبح امروز (چهارشنبه 11 تیرماه) با سه نفر از اعضای قرارگاه عملیات شهری شهرستان رشت و عضو قرارگاه عملیات استانی دیدار و گفتگو کرد. ادامه متن

در این دیدار که در راستای عملیاتی کردن فعالیت های برنامه ریزی شده تابستان صورت پذیرفت، افراد پیشنهادات خود را جهت تکمیل برنامه ها مطرح کردند.