مسئول اتحادیه استان با امام جمعه شهرستان صومعه سرا دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، در حاشیه سفر مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان به صومعه سرا و پیگیری امور در آن شهرستان، اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه" با امام جمعه این شهرستان دیدار و درخصوص مسائل فرهنگی و نقش دانش آموزان به گفتگو پرداختند.