برگزاری مناجات شعبانیه به همت اعضای قرارگاه برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان رشت

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اعضای انجمن اسلامی برادران رشت در آخرین پنجشنبه ماه شعبان، با قرائت مناجات شعبانیه به استقبال ماه مبارک رمضان رفتند.