برگزاری نشست تخصصی با والدین اعضای انجمن اسلامی دانش آموز دختر شهرستان رشت

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خواهران شهرستان رشت در روز یکشنبه اول تیرماه همزمان با آغاز فعالیت های تابستانه اعضای قرارگاه های دخترانه رشت نشستی با حضور والدین دانش آموزان در حسینیه اتحادیه این شهرستان برگزار نمود. ادامه متن

هدف این برنامه، آشنایی والدین با تشکل و فعالیت های دانش آموزی، بازدید از محیط اتحادیه خواهران، ایجاد رابطه صمیمی و مشارکتی بین مربیان و والدین جهت پیشبرد اهداف تربیتی و تشکیلاتی بود.

در این برنامه، حاج آقا مهدوی در خصوص  اهمیت حضور دانش آموزان در تشکل انقلابی و تأثیر بر رشد تربیتی نوجوانان به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین خانم صحراگرد "مسئول خواهران اتحادیه شهرستان رشت" فعالیت های تابستانه این تشکل را برای والدین تبیین نمود و در انتهای جلسه والدین پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص برنامه ها بیان نمودند.

تصاویر