در آخرین پنجشنبه ماه شعبان اعضای انجمن اسلامی دختران لنگرود در جوار مزار شهدا حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، دانش آموزان انجمنهای مدارس شهرستان لنگرود برای وداع با ماه شعبان المعظم و استقبال از ماه رمضان المبارک، در روز پنجشنبه 5 تیرماه کنار قبور مطهر شهدا زیارت شعبانیه را با جمعی از مادران و همسران شهدا هم نوایی کردند.