جلسه بررسی راهبردها و راهکارهای فعالیت های فرهنگی در فضای مدرسه در شهرستان رشت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، جلسه بررسی راهبردها و راهکارهای فعالیت های فرهنگی در فضای مدرسه باحضور مسئولین منتخب انجمن اسلامی قرارگاه های شهرستان رشت، در روز پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه در این شهرستان برگزار شد. ادامه متن

در ابتدا این نشست،  آرش محمودی "دبیر جلسه و مسئول انجمن اسلامی مدرسه ویژه فرهنگیان" ضمن بیان اهمیت کار فرهنگی در عصر حاضر بالاخص در فضای مدرسه در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان بیان نمود که وظیفه تمامی افراد است که با شرکت در این جهاد عظیم سهم خود را به این نظام و انقلاب و خون شهداء ادا کنند.

سپس افراد ضمن ارائه گزارش مختصری از فعالیت های صورت پذیرفته در مدارس خود، موانع فعالیت و اجرای برنامه ای خاص در مدرسه و راهکارهای رفع آن را  را بررسی نمودند.