آئین روزه داری و مناجات تعدادی از اعضاء قرارگاه بشری بندر انزلی در ماه رجب:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، همزمان با ماه رجب المرجب، تعدادی از اعضاء قرارگاه بشری بندر انزلی در روز پنج شنبه 18 اردیبهشت ماه در حالی که روزه بودند در جلسه خیمه معرفت این قرارگاه حاضر شدند و پس از پایان این جلسه، ضمن قرائت دسته جمعی مناجات حضرت امیرالمومنین(ع) به نماز و نیایش پرداخته و روزه خود را افطار نمودند. ادامه متن