به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، معاون خواهران اتحادیه این استان همراه با کارشناسان خود در روز پنجشنبه اول اسفندماه از قرارگاه های دختران شهرستان های آستانه اشرفیه و لاهیجان بازدید نمودند. ادامه متن