انجمن اسلامی دبیرستان شهید محمدرضا کدیور شهرستان فومن به مناسبت میلاد امام هادی(ع) اقدام به برگزاری مراسم جشن نمود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، انجمن اسلامی دبیرستان شهید محمدرضا کدیور در روز سه شنبه 7 مهرماه 1394 جشن میلاد امام هادی(ع) را در این مدرسه برگزار نمود.

تصاویر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، مسئول اتحاديه فومن و مربي شهرستان هاي فومن و صومعه سرا در روز سه شنبه 12 آذرماه از انجمن های اسلامی مدارس شهيد تيغ نورد، امام خميني(ره) و عبدالوهاب محمدي شهرستان فومن بازدید نمودند. ادامه متن